نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

چراغ پيشاني مدل ri-focus قابل استفاده با باطري يا آداپتورLED Lamp

ریال100.179.720
 • مــدل هدبند، با باتــری متصل بــه بدنه و فیش برق متصل برای شــارژ، به صــورت اختیاری میتوان با 2 باتری لیتیوم با سایز A 123 CR ، ۴ باتری با سایز (NiMH )AAA استفاده نمود.
 • بــا توجه بــه جدا کــردن الیــه داخلــی و پدها شستشوی آن بسیار آسان شده است.
 • بــا هدبنــدی متعــادل و قابــل تنظیــم راحتی را احساس کنید.
 • بدون نیاز به کابل
 • فیش شــارژ برای زدن به پریــز، به بدنه باتری متصل میباشد.
 • المــپ LED قابــل فوکــوس کــردن در فاصله cm 40 بیــن mm 40 تــا mm 200 بــا قابلیت تنظیم نامحدود.
 • LED ســفید، Watt 1 ،200E.4 کلویــن، V 8 قابلیت درخشندگی Lux 100.7 در mm 500 ، Lux 500.17 در mm 300
 • کارکــرد باتری، حدود 30 ســاعت، با باتری ها لیتیوم و 90 دقیقه با باتری آلکالین نوع AAA کارکرد با باتری قابل شارژ، هنگام شارژ کامل حدود 90 دقیقه
 • وزن: بــدون باتــری g 210 ،بــا باتــری لیتیــوم A 123 CR ،g 242 ،با باتری قابل شارژAAA ،g 259 تحویل در جعبه مقوایی

چراغ پيشاني مدل Clar n با آيينه 55 ميلي متر قابل استفاده با باطري يا آداپتور

ریال158.251.650
 • در دو نوع آینه به قطر mm 55 یا mm 100
 • قابلیت تنظیم آینه در جهات دلخواه
 • قابل استفاده با المپ LED و یا لامپ معمولی 6 ولت
 • قابل استفاده بدون کابل ارتباطی
 • قابل استفاده با برق یا باطری

چراغ معاينه بسته 6 تايي در رنگهاي متفاوت

ریال4.649.940
 • بسیار سبک با شدن نور مناسب
 • در شش رنگ آبی، ســبز، طالیی، نقرهای، مشکی و خاکستری
 • در بسته های ۶تایی